``we are SimilarWeb. This is our culture``

לקוח

SimilarWeb

הפתרון

בשלב ראשון חשבנו, ואף תסרטנו, מערכון קומי שבו חברי הועדה שניסחה את ערכי היסוד מתלבטים לגבי הז’אנר הקולנועי המתאים להעברת ערכי היסוד לכלל העובדים. אבל אנשי המיתוג של סמילר פסלו את הסרט – “להיות מצחיקים זה לא אחד מערכי היסוד שלנו. אנחנו צריכים משהו הרבה יותר מיושב וקלאסי”.

אוקיי… מיושב… אז הושבנו כמה מעובדי סימילר לספר לנו איך הערכים מתבטאים בעבודה שלהם בפועל, אבל כדי לא להיות מיושבים מדי, אילצנו אותם גם לשחק כמה משחקים ולהציג לנו מושגים שרלוונטיים לעבודה ולתרבות הארגונית בתוכה היא מתבצעת.

מה קיבלנו? תראו בעצמכם.

האתגר

“אנחנו אחרי תהליך ארוך” אמרו לנו אנשי הHR של SimilarWeb, “והגענו סוף סוף לתיאור תמציתי של התרבות הארגונית שלנו שמתבססת על ארבעה ערכי יסוד… עכשיו אנחנו רוצים להעביר את מסקנות התהליך לכל עובדי החברה באמצעות סרט. רק… שלא יהיה נורא כבד, כלומר הסרט צריך לכבד את הערכים, אבל לא שלא ניקח את עצמנו נורא ברצינות…”.

עבודות קרובות