to challenge the very best...`` - Tech Excellence Spotlight``

לקוח

Applied Materials

הפתרון

עבור הראיונות בחרנו בתאורה דרמטית – כשמה שאתה עושה הוא עד כדי כך cutting edge מגיעה לך תאורה דרמטית. צירפנו ברקע מעט גרפיקה ומעט הדמיות לטכנולוגיה עליה הקבוצה עובדת, וגם שמנו בידיים של אחד הפיזיקאים את חרב האור של לוק סקייווקר (מסתבר שזה אחד הפיתוחים של הקבוצה. באמת, תראו בסרט). בהקרנה שלו בכנס של אפלייד, הסרטון זכה להצלחה עצומה. מאז הוא הוקרן (לאחר התאמה להקרנה חיצונית) באירועים מקצועיים רבים נוספים. קבלו את הפיזיקאים של אפלייד מטריאלס ישראל.

האתגר

אפלייד מטריאלס ישראל מפתחת ומייצרת חלק מן המכונות המתקדמות בעולם בתחום ייצור ובדיקת השבבים האלקטרוניים. קבוצת הפיזיקאים בארגון, חוקרת ומפתחת את המערכות האופטיות המתקדמות בעולם לגילוי באגים על-גבי ווייפרים (wafers). היות שעולם השבבים האלקטרוניים דוחס ללא הרף יותר יכולות על גבי שטחים הולכים וקטנים, מערכות הגילוי נדרשות לגילוי באגים במימדים זעירים. המורכבות של המערכות האופטיות עצומה, וההצלחה תלויה באינטגרציה  של תחומי ידע נרחבים. את כל המורכבות הזו נדרשנו להציג בסרטון קצר שיוקרן בכנס של עובדי החברה, ויוצג בפני אנשי מקצוע רלוונטיים מחד, והדיוטות (כמונו) מאידך.

עבודות קרובות