סרטון להוקרת העובדים והצוותים המצטיינים בECI 2014

לקוח

ECI Telecom

הפתרון

למעשה את רובו של הסרט יצרנו מבלי לדעת מיהם המצטיינים, כשאנחנו מתמקדים בשאלה מה מוגדר כהצטיינות בECI? תמונות המצטיינים שהתקבלו ממש ברגע האחרון, הוכנסו למצגת שהופיעה בסוף הסרט, ונתנה להם את שניות התהילה שלהם. כדי להדגיש שהצטיינות אינה דבר של מה בכך, בחרנו פרזנטור שמסוגל לבצע פעולות יוצאות מגדר הרגיל.

האתגר

לכבוד אירוע הסיכום השנתי של ECI, התבקשנו להכין סרטון הוקרה לעובדים המצטיינים .
מה שהפך את המשימה למורכבת, הוא תהליך בחירת המצטיינים הארוך שמתקיים בECI.
התהליך מסתיים רק ימים ספורים לפני הכנס, כך שזהות המצטיינים תיוודע לנו, כשלא יוותר זמן להפקת הסרט.

עבודות קרובות