לקוח

הכשרה חברה לביטוח

מחלקת הרווחה בחברת הביטוח הכשרה, מקיימת לאורך השנה אירועים שונים עבור רווחת ושמחת עובדי החברה. אנחנו הוזמנו לתעד חלק מן האירועים, ובסוף השנה התבקשנו לערוך קליפ המסכם את עבודת המחלקה.

עבודות קרובות