סרט לאירוע מיזוג בתי ההשקעות מיטב ודש אייפקס

לקוח

מיטב דש

הפתרון

אל המשימה שלחנו את בונדי, החוקר הפרטי, שגם הפרט הסמוי ביותר לא נעלם מעיניו…
הסרט המופיע בדף זה אינו הסרט המלא שהוצג במסיבה, אך הוא נותן שביב אוירה מזו ששרתה על הסרט שעשינו.

האתגר

המיזוג בין שניים מבתי ההשקעות המובילים בישראל בארץ “מיטב” ודש-אייפקס” הוליד בית השקעות גדול עוד יותר, שני בגודלו רק ל”פסגות”. המשא ומתן המורכבים נערכו בחשאי, כיון שפרסום מוקדם מדי עלול היה לגרום נזק, עד כדי טרפוד מוחלט של העסקה. מעבר למורכבות המו”מ בין הצדדים, העסקה הותנתה באישור הרגולטור למיזוגם של שני בתי השקעות המנהלים נכסים של ציבור רחב.

לאחר שהעסקה נחתמה ואושרה, הוזמנו כל המעורבים שעד לפני רגע נשאו ונתנו זה עם זה, ועכשיו הפכו למעשה ליחידה אחת, לחגוג את ההצלחה. עבור המסיבה התבקשנו לספק סרט שיתאר את המורכבות התהליך, ובכל זאת יישאר קליל ומשעשע, כראוי למסיבה…

עבודות קרובות