The Way I See – מבט חדש על מציאות העבודה

פעילות חווייתית עם מצלמת הטלפון שמעניקה למשתתפיה נקודת מבט רעננה על סביבת העבודה ועל מציאות העבודה שלהם
קולגות, אינטראקציות, התנהלות במצבים אופייניים ועוד .

הפעילות היא ייחודית, מקורית וקלילה, ומבוססת על שיטת הפוטותרפיה והוידאותרפיה.

לקריאה נוספת…

שמח במשרד

“שמח במשרד” היא פעילות צבעונית ושמחה שבסופה מתקבל קליפ לשיר בהשתתפות עובדי הארגון.
הפעילות מזיזה את העובדים שלכם מעמדת העבודה הרגילה שלהם ונותנת להם ניעור מרענן, כשייחודה הוא סרטון הוידאו המגניב שיתקבל בסופה, סרטון שיתחשק להם להראות בבית ולשלוח לחברים, ולכם לפרסם בכלי התקשורת הארגוניים.

לקריאה נוספת…

מה הסרט שלנו (מאין באנו ולאן אנו הולכים)?

פסיפס דוקומנטרי ארגוני

סדנה תהליכית בת 3 מפגשים שמטרתה יצירת סיפור מכליל מאחד ומשמעותי על הארגון או על קבוצה בתוכו.

הסיפור קושר בין עבר הווה ועתיד, אורג יחדיו זוויות ראיה וקולות מגוונים בתוך הארגון, וזורק אור על האופן שבו אתגרים, צמתי דרכים ומשברים מובילים להזדמנות ולצמיחה.

מן התהליך מתקבל מסמך דוקומנטרי רב ערך המציג את מציאות הארגון כפי שהיא משתקפת בעיני המשתתפים.

 במפגשים ובתוצר הוידאו שמתקבל מהם נחשף מידע רב:

מידע ברוח “חכמת ההמונים” – בזכות המקום שניתן בה לקולות וזויות ראייה שונות

מידע מעולם ה”צל” של הארגון – קשיים וחששות שבד”כ אין להם מקום ראוי מקבלים ביטוי,
ובזכותם מתגלה גם העוצמה באמצעותה הארגון כשלם מכיל את הקושי

מידע שנופל “בין הכסאות” – על חיבורים והקשרים, הזדמנויות שמופיעות מתוך משברים, ועל הרציפות שמחברת בין מה שהיה למה שעכשיו למה שיהיה…

המידע הסמוי שנחשף מביא לראיה בהירה ושלמה יותר של הארגון, האתגרים עמם הוא מתמודד, מקורות הכוח שלו וההזדמנויות הגלומות בו.

הסרט הערוך מראה את הארגון במורכבותו ובשלמותו (ולא דרך פילטרים ורודים של סרט תדמית), וכך מעצים את תחושת הממשות שלו, וכתוצאה את הסקס-אפיל שלו. האיכות הזו מועילה גם כדי להעצים את תחושת השייכות והמשיכה של מי שכבר נמצא בארגון, וגם של מי שפוגש את הארגון דרך הסרט.

ממקום זה הסרט יכול לשמש גם כסרט לקליטת עובדים חדשים ואפילו לemployer branding.

  • null

    מה הסרט שלנו

    הארגון שלכם שווה סרט דוקומנטרי